نحوه ترسیم گریدینگ (Grading) در Civil3D

فایل این آموزش گریدینگ Civil3D را دانلود کنید.

پسورد: www.omran-omran.com

 

 

فایل بالا را دانلود کرده و در نرم افزار Civil3D 2012 بارگذاری کنید. از طریق ریبون، و تب Home روی Grading و سپس روی Grading Creation Tools که با کادر قرمز در شکل زیر مشخص شده است، کلیک کنید.

از تب Home گزینه Grading Creation Tools را پیدا کرده و انتخاب کنید.
از تب Home گزینه Grading Creation Tools را پیدا کرده و انتخاب کنید.

 

ابتدا با کلیک روی کادر قرمز رنگ شکل زیر، Grading Creation Tools را Expand کنید.

با کلیک روی فلش به سمت پایین، Grading Creation Tools را Expand کنید.
با کلیک روی فلش به سمت پایین، Grading Creation Tools را Expand کنید.

 

حال روی قسمتی که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است کلیک کنید تا پنجره ی Create Grading Group باز شود. سپس در قسمت Name کلمه ی Ditch Drainage را وارد کنید. سپس تیک های قسمتهایی که با کادر آبی مشخص شده اند را بزنید. با زدن تیک Automatic surface creation نرم افزار Civil3D به طور اتوماتیک، همزمان با رسم گریدینگ، برای آن یک سورفیس نیز خواهد ساخت. روی  Ok کلیک کنید.

ابتدا روی قسمتی که با کادر قرمز مشخص شده است کلیک کنید.
ابتدا روی قسمتی که با کادر قرمز مشخص شده است کلیک کنید.

 

پس از Ok کردن این پنجره باز میشود. بدون تغییر روی Ok کلیک کنید.

روی Ok کلیک کنید.
روی Ok کلیک کنید.

 

روی آیکونی که با کادر آبی مشخص شده است کلیک کنید. در پنجره باز شده از لیست Ditch Criteria Set  را انتخاب کنید. و روی Ok کلیک کنید.

ابتدا روی کادر آبی کلیک کنید. سپس از لیست Ditch Criteria Set را انتخاب کنید.
ابتدا روی کادر آبی کلیک کنید. سپس از لیست Ditch Criteria Set را انتخاب کنید.

 

به کادر آبی رنگ توجه کنید. اطمینان حاصل کنید که Distance @ -6% انتخاب شده باشد. سپس به کادر قرمز رنگ پایین تصویر زیر دقت کنید. از لیست Ditch را به عنوان Style گریدینگ انتخاب کنید.

کادر قرمز: از لیست Ditch را انتخاب کنید.
کادر قرمز: از لیست Ditch را انتخاب کنید.

 

برای رسم گریدینگ روی کادر قرمز مشابه شکل زیر کلیک کنید. سپس روس خط AB کلیک کنید. نرم افزار از شما سمتی که باید گریدینگ را ترسیم کند را سوال میکند. یک بار در بالای گریدینگ کلیک کنید.

روی کادر قرمز در شکل بالا کلیک کنید. سپس روی خط AB کلیک کنید.
روی کادر قرمز در شکل بالا کلیک کنید. سپس روی خط AB کلیک کنید.

 

نرم افزار از شما میپرسد که روی کل طول خط، گریدینگ را اعمال کند؟ روی Yes کلیک کنید.

گزینه ی Yes را انتخاب کنید.
گزینه ی Yes را انتخاب کنید.

 

حال باید مقدار فاصله از خط AB را مشخص کنید. با یکبار Enter زدن مقدار پیشفرض 10 را انتخال کنید. گریدینگ با فاصله ی 10 متر از خط AB ترسیم خواهد شد.

یکبار Enter بزنید تا مقدار پیشفرض 10 را به عنوان Distance انتخاب کند.
یکبار Enter بزنید تا مقدار پیشفرض 10 را به عنوان Distance انتخاب کند.

 

همانطور که میبینید گریدینگ در سمت بالای خط AB رسم شد. این گریدینگ با شیب 6% از خط AB فاصله میگیرد و تا 10 فیت ادامه دارد. یکبار ESC بزنید تا از حالت رسم خارج شود. میتوانید فایل خود را ذخیره کنید.

گریدینگ در بالای خط AB رسم شد.
گریدینگ در بالای خط AB رسم شد.

 

گرفتن ارتفاع سورفیس روی خط فیچرلاین

فایل شروع این آموزش civil3D را دانلود کنید.

پسورد: www.omran-omran.com

 

فایل بالا را دانلود کنید و در Civil3D بارگذاری کنید. از طریق ریبون و از تب Modify به قسمت Edit Elevations توجه کنید. روی Elevation from Surface کلیک کنید.

روی Elevations from Surface از تب Modify کلیک کنید.
روی Elevations from Surface از تب Modify کلیک کنید.

 

در پنجره باز شده روی Ok کلیک کنید.

در پنجره ی باز شده EG را انتخاب کنید و روی Ok کلیک کنید.
در پنجره ی باز شده EG را انتخاب کنید و روی Ok کلیک کنید.

 

هنگامی که نشانگر ماوس به شکل یک مربع درآمد روی خط BC کلیک کنید. سپس یک بار Enter بزنید تا نشانگر ماوس از حالت مربع شکل خارج شود.

روی خط BC کلیک کنید.

 

خط BC را انتخاب کنید. روی خط نقاطی را مشاهده میکنید. این نقاط، نقاط برخورد خط BC با صفحه ی سورفیس است. تراز ارتفاعی این نقاط روی خط BC همان تراز ارتفاعی سورفیس در این نقاط است. روی خط BC کلیک راست کنید و روی Elevation Editor کلیک کنید.

خط BC را انتخاب کنید. روی آن کلیک راست کرده و Elevation Editor را انتخاب کنید.
خط BC را انتخاب کنید. روی آن کلیک راست کرده و Elevation Editor را انتخاب کنید.

 

در نهایت در جدول زیر مشخصات و جزئیات هر نقطه از خط BC که از سورفیس ارتفاع گرفته است را مشاهده میکنید.

جدول نقاطی از خط BC که تراز زمین را گرفته اند.
جدول نقاطی از خط BC که تراز زمین را گرفته اند.

 

 

اضافه کردن یک نقطه ارتفاعی به فیچرلاین

فایل نهایی آموزش ویرایش ارتفاع در Civil3D را دانلود کنید.

پسورد: www.omran-omran.com

 

فایل بالا را در Civil3D بارگذاری کنید. سپس از تب Modify در ریبون، Elevation Editor را انتخاب کنید.

از تب Modify روی Elevation Editor کلیک کنید.
از تب Modify روی Elevation Editor کلیک کنید.

 

وقتی نشانگر ماوس به شکل یک مربع در آمد، روی خط AB کلیک کنید تا پانارومای مربوط به ترازهای ارتفاعی خط AB باز شود.

خط AB را انتخاب کنید.
خط AB را انتخاب کنید.

 

حال مطابق شکل زیر، پنجره ای باز شد که تراز نقاط ابتدا و انتهای خط AB را به ما میدهد. مطابق شکل روی کادر قرمز مشخص شده در شکل زیر کلیک کنید. با این کار میخواهیم یک نقطه ی جدید در بین نقاط A و B ترسیم کنیم.

مطابق شکل روی آیکونی که با کادر قرمز مشخص شده کلیک کنید.
مطابق شکل روی آیکونی که با کادر قرمز مشخص شده کلیک کنید.

 

سپس نشانگر ماوس را بر روی خط AB ببرید. مشاهده میکنید که یک دایره ی کوچک روی خط AB ظاهر میشود. میتوانید با حرکت دادن ماوس این دایره را جابجا کنید. نشانگر ماوس را روی وسط خط AB برده و کلیک کنید تا یک کادر دیگر باز شود.

نشانگر ماوس را در وسط خط AB برده و کلیک کنید تا کادر جدیدی باز شود.
نشانگر ماوس را در وسط خط AB برده و کلیک کنید تا کادر دیگری در Civil3D باز شود.

 

در پنجره ی Insert PVE در قسمت Elevation عدد 665 را وارد کنید و سپس روی Ok کلیک کنید.

به کادر قرمز توجه کنید. عدد داخل آن را به 665 تغییر دهید.
به کادر قرمز توجه کنید. عدد داخل آن را به 665 تغییر دهید.

 

 

همانطور که در کادر قرمز شکل زیر مشاهده میکنید، نقطه ی جدید با ترازی که وارد کردید(665) به لیست اضافه شده است.

نقطه ی جدید به لیست اضافه شد.
نقطه ی جدید به لیست اضافه شد.

 

مطابق شکل زیر خط AB را انتخاب کنید و نقطه ی میانی را با نشانگر ماوس گرفته و جابجا کنید. با اینکار مختصات نقطه ی جابجا شده در جدول(به غیر از ارتفاع آن) تغییر خواهد کرد.

خط AB را انتخاب کنید و سپس نقطه ی میانی را با ماوس گرفته و جابجا کنید.
خط AB را انتخاب کنید و سپس نقطه ی میانی را با ماوس گرفته و جابجا کنید.

ویرایش ارتفاع در فیچر لاین

این فایل شامل فیچرلاین را دانلود کنید. (فایل نهایی “ادامه ترسیم فیچرلاین در Civil3D”)

پسورد: www.omran-omran.com

 

فایل بالا را در Civil3D بارگذاری کنید و از طریق ریبون و از تب Modify روی Elevation Editor کلیک کنید.

از طریق تب Modify روی Elevation Editor (کادر آبی) کلیک کنید.
از طریق تب Modify روی Elevation Editor (کادر آبی) کلیک کنید.

 

با نشانگر ماوس که به شکل مربع درآمده است، روی فیچرلاین سبز رنگ کلیک کنید.

با نشانگر ماوس که به شکل مربع درآمده است، فیچرلاین سبز رنگ را انتخاب کنید.
با نشانگر ماوس که به شکل مربع درآمده است، فیچرلاین سبز رنگ را انتخاب کنید.

 

به کادر قرمز در شکل زیر دقت کنید. این ها ترازهایی میباشد که در موقع ترسیم فیچرلاین در آموزش های قبل به آنها نسبت داده شده است. در کیلومتر 0+00 ارتفاع 688 را مشاهده میکنید که در “آموزش ترسیم فیچرلاین” آن را به طور دستی وارد کردیم. دو ارتفاع بعدی که با کادر قرمز در شکل زیر مشخص شده است از نوع Transition بود و توسط خود نرم افزار محاسبه شده است. برای محاسبه ی این دو تراز از نقاط ابتدا (688) و انتها (712) استفاده شده و درونیابی شده است. تراز نقطه ی آخر که 712.066 میباشد، در آموزش قبل از سورفیس برای آن استفاده شده است.

آموزش ترسیم فیچر لاین را مطالعه کنید.

شما میتوانید از این پنجره برای ویرایش ارتفاع نقاط استفاده کنید. ما روی ترازها تغییری ایجاد نمیکنیم. مطابق شکل روی آیکون مشخص شده با کادر آبی کلیک کنید.

ارتفاع نقاط را بررسی کنید.
ارتفاع نقاط را بررسی کنید.

 

حال روی خط AB مطابق شکل کلیک کنید.

با نشانگر ماوس که به شکل مربع در آمده روی خط AB کلیک کنید.
با نشانگر ماوس که به شکل مربع در آمده روی خط AB کلیک کنید.

 

پس از انتخاب خط AB در کادر تراز ارتفاعی نقاط ابتدا و انتهای این خط ظاهر میگردد. مطابق شکل روی کادر قرمز کلیک کنید و اعداد 630 و 690 را وارد کنید. مقدار 630 نقطه ی ابتدا را چند فیت پایین تر از سطح زمین قرار میدهد. شما همیشه با این روش میتوانید تراز نقاط تشکیل دهنده ی فیچرلاین خود را تغییر دهید. در آموزش بعد نقطه ای با تراز 665 در میان این دو نقطه ایجاد خواهیم کرد.

مطابق شکل Elevation ها را وارد کنید.
مطابق شکل Elevation ها را وارد کنید.

 

در آموزش بعد یک نقطه ی جدید در وسط خط AB ایجاد میکنیم و به آن یک ارتفاع اختصاص میدهیم.

 

 

 

ادامه ترسیم فیچرلاین

برای شروع این فایل را دانلود کنید.

پسورد: www.omran-omran.com

 

در آموزش قبل نحوه تبدیل لاین به فیچرلاین را آموختیم. در این آموزش نحوه ترسیم مستقیم فیچرلاین را بررسی میکنیم.

فایل بالا فایل نهایی آموزش قبل است. آن را در Civil3D بارگذاری کنید. سپس مطابق شکل زیر از طریق تب Home در ریبون Feature Line را پیدا کنید و از لیست آن Create Feature Line را انتخاب کنید.

از ریبون و از تب Home، روی Create Feature Line کلیک کنید.
از ریبون و از تب Home، روی Create Feature Line کلیک کنید.

 

در پنجره باز شده تیک Name را بزنید و مطابق شکل در جلوی آن CDEF <[Next Counter]> را تایپ کنید. از لیست Style کلمه Ditch را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید. روی Ok کلیک کنید.

پنجره ی باز شده را مطابق شکل کامل کنید و روی Ok کلیک کنید.
پنجره ی باز شده را مطابق شکل کامل کنید و روی Ok کلیک کنید.

 

پس از Ok کردن پنجره ی قبل نشانگر ماوس به شکل + در می آید. در مرکز دایره ی C و یا همان انتهای خط سفیدی که در آموزش قبل رسم کردیم، کلیک کنید. وقتی نرم افزار از ما Elevation خواست عدد 688 را وارد کنید و Enter بزنید. با اینکار ارتفاع نقطه ی ابتدای فیچرلاین را برابر 688 مشخص میکنیم.

در مرکز دایره ی C، یا همان ادامه ی فیچرلاین قبلی کلیک کنید. برای Elevation عدد 688 را وارد کنید.
در مرکز دایره ی C، یا همان ادامه ی فیچرلاین قبلی کلیک کنید. برای Elevation عدد 688 را وارد کنید.

 

حال در مرکز دایره ی D کلیک کنید و اینبار به جای وارد کردن تراز ارتفاعی، حرف T را تایپ کنید و Enter بزنید. به مستطیل قرمز شکل زیر دقت کنید. با تایپ و Enter کردن حرف T ، در حقیقت کلمه ی Transition را از انتخاب های موجود انتخاب کردیم. با اینکار ارتفاع نقطه ی D از نوع Transition خواهد بود. Transition به معنی “گذار” است و نرم افزار ارتفاع آن را طوری انتخاب میکند که ارتفاع نقطه ی D، متناسب با نقطه ی قبل و بعد آن خواهد بود.

در مرکز دایره D کلیک کنید. ولی اینبار به جای Elevation حرف T را وارد کنید و Enter بزنید.
در مرکز دایره D کلیک کنید. ولی اینبار به جای Elevation حرف T را وارد کنید و Enter بزنید.

 

حال بر روی مرکز دایره ی E کلیک کنید. و Enter بزنید تا مجدداً Transition را انتخاب کند. تراز ارتفاعی این نقطه را نیز مانند نقطه ی قبل Transition انتخاب کردیم. تراز این نقطه هم از روی تراز نقاط قبل و بعد انتخاب خواهد شد.

مجدداً با Enter کردن همان Transition را انتخاب کنید.
مجدداً با Enter کردن همان Transition را انتخاب کنید.

 

حال در مرکز دایره F کلیک کنید و سپس SU را تایپ کرده و Enter بزنید. با این کار از نرم افزار میخواهیم برای این نقطه، از ارتفاع سورفیس در آن نقطه استفاده کند. یک بار دیگر Enter بزنید تا تراز ارتفاعی Surface در آن نقطه وارد شود.

برای نقطه ی بعد، پس از کلیک بر مرکز دابره، SU را تایپ کرده و دو بار Enter بزنید.
برای نقطه ی بعد، پس از کلیک بر مرکز دابره، SU را تایپ کرده و دو بار Enter بزنید.

 

یک بار Enter بزنید تا ترسیم پایان یابد. پس از اتمام ترسیم خط فیچرلاین، میتوانید به Toolspace رجوع کنید و از لیست Sites و Site1 روی Feature Lines کلیک کنید و در پنجره ی پایین آن اضافه شدن خط CDEF1 را مشاهده کنید. در آموزش های بعدی تراز ارتفاعی این خط را ویرایش خواهیم کرد.

پس از پایان رسم فیچر لاین، از Toolspace مشابه شکل اضافه شدن فیچرلاین را بررسی کنید.
پس از پایان رسم فیچر لاین، از Toolspace مشابه شکل اضافه شدن فیچرلاین را بررسی کنید.