معرفی Sample lines در Civil3D

 
دانلود فایل آموزش ترسیم Sample Lines در Civil 3D

فایل آموزش را در نرم افزار بارگذاری کنید. سمپل لاین ها خطوطی عمود بر مسیر راه در پلان هستند که پس از ایجاد آنها، میتوان مقاطع عرضی را تولید کرد. مطابق شکل از تب Home در ریبون، روی Sample Lines کلیک کنید. نشانگر ماوس به شکل یک مربع کوچک، آماده انتخاب الاینمنت برای ترسیم سمپل لاین ها در میاید. بدون انتخاب الاینمنت موجود، یک بار Enter بزنید.

ribbon-sample-lines

 

پنجره ی انتخاب الاینمنت باز میشود. حال روی تنها الاینمنت موجود در لیست کلیک کنید. روی Ok کلیک کنید.

alignment

 

در پنجره Create Sample Line Group نام را به SL Collection – 01 تغییر دهید و روی Ok کلیک کنید.

create-sample-line-group

 

در جعبه ابزار باز شده مطابق شکل روی ابزار ترسیم سمپل لاین کلیک کند و از لیست By range of stations را انتخاب کنید.

by-range-of-stations

 

در پنجره Create Sample Lines – By Station Range مطابق شکل Left Swath Width و Right Swath Width را به 50 متر تغییر دهید. در مقاطع عرضی این فاصله از الاینمنت به هر سمت را نشان میدهد. لیست مشخصات را پایین بیاورید.

by-station-range

 

بررسی کنید فاصله هر سمپل لاین از سمپل لاین بعدی مطابق شکل برابر با 20 متر باشد. همچنین مقدار At Range Start و At Range End را برابر True قرار دهید. این تنظیم یک سمپل لاین در ابتدا و یک سمپل لاین در انتها ترسیم خواهد کرد و این بدین معنی است که در ابتدا و انتهای مسیر هم مقطع عرضی خواهیم داشت. پس از این تغییرات روی Ok کلیک کنید تا سمپل لاین ها ترسیم شوند. این کار میتواند زمانبر باشد. پس از اتمام کار، با یکبار فشردن Enter به ترسیم پایان دهید.

increments

 

مطابق شکل سمپل لاین ها با طول 100 متر(50 متر از هر طرف الاینمنت) و با فاصله 20 متر از یکدیگر ترسیم شدند.

sample-lines-done