بررسی مقاطع عرضی در Section Editor

برای شروع این فایل را دانلود کنید.
پسورد: www.omran-omran.com

فایل حاضر شامل یک سورفیس، الاینمنت، پروفیل طولی، یک اسمبلی و یک کریدور است.

روی کریدور زوم کرده و آن را انتخاب کنید
روی کریدور زوم کرده و آن را انتخاب کنید

 

روی کریدور زوم کرده و آن را انتخاب کنید. یا میتوانید مطابق شکل از طریق ToolSpace آن را انتخاب کنید. روی + در کنار Corridor کلیک کرده و سپس روی Corridor 1 کلیک راست کرده و روی Select کلیک کنید.

نحوه Select کردن کریدور

 

پس از انتخاب کریدور، تب Corridor:Corridor 1 در ریبون ظاهر میشود. روی Section Editor کلیک کنید.

روی Section Editor کلیک کنید.
روی Section Editor کلیک کنید.

 

مطابق شکل وارد Section Editor میشوید. در اینجا میتوانید تمام مقاطع عرضی را بررسی کنید و از درست بودن آن اطمینان حاصل کنید.

مطابق شکل وارد محیط Section Editor میشوید.
مطابق شکل وارد محیط Section Editor میشوید.

 

مطابق شکل با ابزاری که با مستطیل قرمز مشخص شده است، میتوانید مقاطع عرضی رو عوض کرده و تغییرات آن را ببینید.

با فلش های مشخص شده در شکل مقاطع عرضی را بررسی کنید.
با فلش های مشخص شده در شکل مقاطع عرضی را بررسی کنید.

 

مقاطع عرضی مشاهده شده توسط Assembly  زیر ساخته شده است. برای ساخت این Assembly از Subassembly های شرطی استفاده شده است. در Civil3D این Subassembly ها به ما این امکان را میدهد که در طول مسیر راه که شرایط زمین تغییر میکند، مقطع عرضی را مطابق زمین تغییر دهیم. در “این آموزش” طریقه ساخت این Assembly شرطی آموزش داده شده است.

Conditional Assembly استفاده شده در این آموزش
Conditional Assembly استفاده شده در این آموزش

 

 

 

 

روش ساخت Assembly (آموزش پیشرفته)

در آموزش های قبل طریقه ی ساخت Assembly به گونه ای دیگر توضیح داده شده است. هم از روش قبل و هم از این روش، میتوانید Assembly بسازید. این آموزش جدید فقط به عنوان پیشنیاز برای چند آموزش حرفه ای تر که ادامه خواهید دید، نوشته شده است.

 

فایل این آموزش را دانلود کنید.

 

 

روش ساخت خط مرکزی اسمبلی(Assembly Baseline) :

ابتدا از طریق ریبون، تب Home را انتخاب کنید. سپس از پنل Create Design، روی Assembly کلیک کنید و Create Assembly را انتخاب کنید.

روش ساخت اسمبلی - خط مرکزی baseline
روش ساخت اسمبلی – خط مرکزی baseline

 

در پنجره ی باز شده، در قسمت Name مشابه شکل یک اسم برای Assembly تایپ کنید. برای مثال : First-Assembly

سپس روی Ok کلیک کنید.

در پنجره ی باز شده، در قسمت Name مشابه شکل یک اسم برای Assembly تایپ کنید. برای مثال : First-Assembly
در پنجره ی باز شده، در قسمت Name مشابه شکل یک اسم برای Assembly تایپ کنید. برای مثال : First-Assembly

 

نشانگر ماوس به شکل کاراکتر مثبت در می آید. روی یک نقطه در صفحه کلیک کنید تا خط مرکزی اسمبلی ترسیم شود.

روی یک نقطه در صفحه کلیک کنید تا خط مرکزی اسمبلی ترسیم شود
روی یک نقطه در صفحه کلیک کنید تا خط مرکزی اسمبلی ترسیم شود

 

اضافه کردن اجزای Assembly با استفاده از Toolpalettes :

 

مشابه شکل مجدداً از طریق ریبون و تب Home ، گزینه ی Toolpalettes را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.(با مربع قرمز در شکل مشخص است)

toolpalettes را باز کنید
toolpalettes را باز کنید

 

همانطور که در شکل زیر مشخص است، Toolpalettes نیاز ما برای ساختن انواع قسمتهای یک مقطع عرضی را برآورده میکند. سمت چپ تول پلت که با مستطیل قرمز مشخص شده است، تب های مختلفی است که در آن قسمت های مختلف مقطع عرضی را برداشت خواهیم کرد.

روی محدوده سمت چپ Toolpalettes که با مستطیل آبی مشخص شده است کلیک راست کنید.

toolpalettes مرجع اشکال مختلف برای قسمت های مقاطع عرضی راه در civil3d
toolpalettes مرجع اشکال مختلف برای قسمت های مقاطع عرضی راه در civil3d

 

پس از کلیک راست روی نوار سمت چپ آن مشابه شکل لیستی باز میشود. از لیست Civil Metric Subassemblies را انتخاب کنید یا اطمینان حاصل کنید که از قبل این گزینه انتخاب شده باشد.

از متریک بودن Toolpalettes اطمینان حاصل کنید.
از متریک بودن Toolpalettes اطمینان حاصل کنید.

 

روی تب Lane کلیک کنید. و لیست را بالا پایین کرده و GenericPavementStructure را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

انتخاب یک خط مسیر یا Lane برای ساخت اسمبلی
انتخاب یک خط مسیر یا Lane برای ساخت اسمبلی

 

پس از انتخاب Lane مورد نظر، پنجره ی مشخصات آن باز میشود. ما طبق شکل زیر با محدوده ی مربع قرمز شکل زیر سر و کار خواهیم داشت. توجه کنید مشخصه Side آن Right است. یعنی خط مسیر ما در سمت راست خط مرکزی ترسیم خواهد شد. قسمتی که با مستطیل آبی مشخص شده است را به 3.5 تغییر دهید. با اینکار عرض یا Width مقطع عرضی را در یک سمت 3.5 متر مشخص کرده ایم.

مشخصات خط مسیر انتخابی را میتوانید تغییر دهید.
مشخصات خط مسیر انتخابی را میتوانید تغییر دهید.

 

نشانگر ماوس را روی مربع خط مرکزی برده و کلیک کنید.

نشانگر ماوس را روی مربع خط مرکزی برده و کلیک کنید.
نشانگر ماوس را روی مربع خط مرکزی برده و کلیک کنید.

 

پس از کلیک ماوس شکل زیر ترسیم میشود. حال به همین صورت قسمتهای دیگر مقطع عرضی را ترسیم میکنیم.

خط مسیر سمت راست در Civil3D ترسیم شد.
خط مسیر سمت راست در Civil3D ترسیم شد.

 

حال مجدداً از طریق Toolpalettes و از تب Basic شانه ی خاکی Basic Shoulder را انتخاب کنید. و بدون تغییر دادن مشخصات، آن را در کنار Lane ترسیم شده، ترسیم کنید. برای اینکار کافیست نشانگر ماوس را روی نقطه ی راست و بالای Laneی که در قسمت قبل ترسیم کردیم گرفته و کلیک کنید.

انتخاب شانه ی خاکی از طریق تب Basic
انتخاب شانه ی خاکی از طریق تب Basic

 

نقطه ای که باید کلیک میکردید تا شانه ترسیم شود، در شکل زیر مشخص است. توجه داشته باشید در صورتی که یک قسمت را اشتباه ترسیم کردید، میتوانید روی شکل مورد نظر(در اینجا مثلاً شانه ی خاکی) کلیک راست کرده و گزینه ی Move را انتخاب کنید. و سپس روی نقطه مورد نظر از Lane برای مثال، کلیک کنید. این نوع Move با دستور Move در اتوکد تفاوت دارد و برای جابجا کردن در ساخت Assembly فقط باید به این طریق از دستور Move استفاده کرد. این موضوع در مورد دستور Copy و Mirror هم صادق است.

شانه ی خاکی در civil3d
شانه ی خاکی در civil3d

 

از همان تب Basic اینبار Basic Side Slope Cut Ditch را انتخاب کنید. آن را به انتهای شانه ی خاکی، و روی دایره ی کوچک قرمز رنگ که در شکل قبل مشخص است متصل کنید.

افزودن ditch و خط اتصال به زمین
افزودن ditch و خط اتصال به زمین

 

شکل نهایی به صورت زیر است. در مقاطع عرضی که در آینده ترسیم خواهد شد، BasicSideSlopeCutDitch در سمت راست مقطع عرضی ما یک آبرو ترسیم خواهد کرد. و در ادامه با یک خط شیبدار کناره های جاده را قطع خواهد کرد. که با توجه به نوع Surface و زمین ممکن است Cut اتفاق بیافتد یا Fill داشته باشیم.

سمت راست خط مرکزی ترسیم شد.
سمت راست خط مرکزی ترسیم شد.

 

برای ترسیم سمت چپ مقطع کافیست تمام اجزایی که برای سمت راست ترسیم کردیم را انتخاب نموده(غیر از خط مرکزی) و سپس روی آن کلیک راست نموده و Mirror را انتخاب کنید. سپس روی خط مرکزی کلیک کنید تا نسبت به آن Mirror شده و مقطع ما کامل شود. در سه شکل زیر این مراحل مشخص شده است.

نحوه Mirror کردن سمت راست به سمت چپ. همه ی اجزا را انتخاب کنید. غیر از خط مرکزی
نحوه Mirror کردن سمت راست به سمت چپ. همه ی اجزا را انتخاب کنید. غیر از خط مرکزی

 

پس از انتخاب اجزا سمت راست، روی خط مرکزی کلیک کنید.

پس از انتخاب اجزا سمت راست، روی خط مرکزی کلیک کنید.
پس از انتخاب اجزا سمت راست، روی خط مرکزی کلیک کنید.

 

Assembly به طور کامل ترسیم شد.

Assembly به طور کامل ترسیم شد.
Assembly به طور کامل ترسیم شد.

 

توجه داشته باشید پس از Mirror کردن، تغییراتی که در سمت راست Assembly ایجاد میکنید ربطی به سمت چپ آن نخواهد داشت و آن را تغییر نمیدهد. این اجزا اکنون کاملاً از هم مجزا میباشند.