نحوه کشیدن قوس در SAP و ETABS

در صورتی که نیاز دارین یک قوس را در SAP مدل کنید یک فایل جدید باز کنید و گزینه ی Grid only را انتخاب کنید. و در جهت X و همچنین Y عدد 2 را وارد کنید. Grid spacing را 10 در نظر بگیرید.

نحوه کشیدن قوس
برای هر دو جهت X و Y عدد 2 را وارد کنید

 

یک تیر 5 متری مطابق شکل طوری رسم کنید که بر تیر 10 متری افقی، عمود باشد. در شکل پایین به نقطه ی قرمز رنگ(که محل برخورد دو تیر میباشد) دقت کنید. در نرم افزار نشانگر موس را بر روی این نقطه بگیرید و در پایین صفحه نرم افزار مختصات آن را یادداشت کنید. مختصات (X , Y) آن باید (0 و 5) باشد. جلوتر به آن نیاز خواهیم داشت.

یک تیر با طول 5 مطابق شکل رسم کنید
یک تیر با طول 5 مطابق شکل رسم کنید

تیر 5 متری را Select کرده و از منوی Edit گزینه ی Replicate را انتخاب کنید

از منوی Edit گزینه ی Replicate را انتخاب کنید.
از منوی Edit گزینه ی Replicate را انتخاب کنید.

تب Radial و بعد گزینه ی Parallel to Z را انتخاب کنید. نقطه ی X:5 و Y:0 در حقیقت نقطه ی پایینی از تیر 5 متری می باشد. این نقطه ای هست که تیر حول آن موازی با محور Z خواهد چرخید. تعداد را برابر 36 و زاویه را برابر 10 قرار دهید.

 

تنظیم رسم 36 قطعه با فواصل 10 درجه
تنظیم رسم 36 قطعه با فواصل 10 درجه

خطوط با فواصل 10 درجه ای ترسیم میشود. نقاط انتهایی تیرها را به هم وصل کنید تا مشابه شکل زیر یک نیم دایره با خطوط شکسته ترسیم شود.

Replicateبعداز عمل Replicate

 

 

تیرهای اضافی را پاک کنید تا شکل نهایی مشابه زیر شود:

شکل نهایی بعداز Replicateشکل نهایی بعداز Replicate

 

پروژه ساختمان فولادی ۱ – قسمت پنجم

رسم مقطع 2IPE160

تا این مرحله ما مقطع 2UPN80 را در قسمت Define تعریف کردیم که به عنوان بادبند از آن استفاده خواهیم کرد. حال مقاطع IPE مورد نیاز را به لیست خود اضافه کرده و در ادامه با Section Designer مقاطع جفت را به لیست اضافه میکنیم.

مقاطع مورد نیاز:

IPE140, IPE160, IPE180, IPE220, IPE270

دانلود فایل ساخته شده در پایان قسمت چهارم

پسورد فایل : www.omran-omran.com

 

فایل را با Etabs باز کنید. همانند قبل از منوی بالا به قسمت Define و سپس به Frame Sections بروید.

اضافه کردن مقاطع جدید
ادامه ی اضافه کردن مقاطع جدید

 

همانطور که در شکل مشخص است پنجره Define Frame Properties باز شده است.
همانند قبل روی فلش کوچک Import I/Wide Flange کلیک کرده و اینبار از لیست Import I/Wide Flange را انتخاب کنید تا صفحه ی Browse باز شود. (توجه داشته باشید لازم است فقط یک بار از Browse فایل Euro.pro را انتخاب کنید و دفعه ی بعد نرم افزار مسیر را از شما نمیپرسد. البته در صورتی که نرم افزار را ببندید و دوباره باز کنید و ادامه ی پروژه را انجام دهید، نرم افزار دوباره مسیر را از شما می پرسد. ما فرض را بر این گرفتیم که شما بین آموزش قسمت چهارم و پنجم یک بار نرم افزار را بستید و دوباره باز کردید.)

از لیست سمت راست Import I/Wide Flange را انتخاب کنید.
از لیست سمت راست Import I/Wide Flange را انتخاب کنید.

نرم افزار از شما میخواهد مسیر فایلی با پسوند Pro را مشخص کنید. به مسیر نصب نرم افزار بروید و مطابق شکل فایل Euro.pro را انتخاب کنید. این فایل حاوی مقاطع مختلف طبق استاندارد اروپا است.

مسیر نصب نرم افزار را پیدا کرده و فایل Euro.pro را باز کنید.
مسیر نصب نرم افزار را پیدا کرده و فایل Euro.pro را باز کنید.

 

کلید CTRL را نگه داشته و از لیستی که باز شده مقاطع IPE140, IPE160, IPE180, IPE220, IPE270 را انتخاب کنید و روی Ok کلیک کنید.

انتخاب مقاطع IPE
با نگه داشتن کلید CTRL مقاطع IPE مورد نیاز را انتخاب کنید.

 

پنجره ای که باز میشود مشخصات مقاطع IPE را نشان میدهد. روی Ok کلیک کنید و آن را ببندید.

مشخصات مقاطع IPE
جدول مشخصات IPE. روی Ok کلیک کنید.

 

حال دوباره در سمت راست پنجره Define Frame Properties روی دومین فلش کلیک کرده و از لیست Add SD Section را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید لیست بالایی برای Import کردن یک مقطع و لیست پایینی برای Add کردن یا ساختن یک مقطع جدید است.

 

از لیست دوم سمت راست Add SD Section را انتخاب کنید.
از لیست دوم سمت راست Add SD Section را انتخاب کنید.

 

جزئیات پنجره باز شده را مطابق شکل تغییر دهید. و روی Section Designer کلیک کنید. نام مقطع را 2IPE160 بگذارید. جلوتر با Section Designer این مقطع رو میسازیم.

جدول را مطابق شکل کامل کنید و روی Section Designer کلیک کنید.
جدول را مطابق شکل کامل کنید و روی Section Designer کلیک کنید.

برای ساختن مقطع ۲IPE60 به دقت بیشتر از “متر” نیاز داریم. پس از پایین صفحه، سمت راست، روی قسمت انتخاب واحد کلیک کنید و از لیست Kgf-cm را انتخاب کنید.

واحد را به Kgf-cm تغییر دهید.
واحد را به Kgf-cm تغییر دهید.

 

حال با دقت سانتیمتر به ساختن مقطع جفت IPE160 مشغول میشویم.

از نوار منوی بالا مطابق شکل به
Draw>Draw Structural Shape>I/Wide Flange
رفته و دو بار روی صفحه کلیک کنید تا مطابق شکل بعد دو عدد مقطع بال پهن ظاهر شود.

از Draw><figcaption class=draw Structural Shape مقطع بال پهن را انتخاب و دو بار روی صفحه کلیک کنید.” width=”485″ height=”288″> از Draw>draw Structural Shape مقطع بال پهن را انتخاب و دو بار روی صفحه کلیک کنید.

 

پس از دو بار کلیک و رسم دو عدد مقطع بال پهن، حال باید مشخصات آنها را تغییر دهیم.
یک بار Esc را بزنید تا نشانگر به حالت فلش در بیاید. بر روی یکی از مقاطع کلیک راست کنید تا پنجره مشخصات آن باز شود.

روی یکی از مقاطع کلیک راست کنید.
روی یکی از مقاطع کلیک راست کنید.

 

پس از کلیک راست بر روی هر کدام از مقاطع جدولی مطابق جداول روبرو باز می شود. مشخصات هر کدام از مقاطع را مطابق یکی از جداول روبرو تغییر دهید و بر روی اوکی کلیک کنید. توجه داشته باشید که اولین چیزی که باید تغییر دهید مشخصه ی Type  میباشد که باید روی USER DEFINED کلیک کنید تا لیستی باز شود و از روی لیست IPE160 را پیدا کنید. و سپس بقیه ی مشخصات را تغییر دهید.

مشخصات  IPE160 های چپ و راست
مشخصات IPE160 های چپ و راست را مطابق شکل وارد کنید

 

در نهایت مقطع ساخته شده باید به صورت مقابل باشد.

در نهایت این شکل مقطع است. روی Done در سمت راست، پایین صفحه کلیک کنید.
در نهایت این شکل مقطع است. روی Done در سمت راست، پایین صفحه کلیک کنید.

با کلیک بر روی Done در سمت راست و پایین صفحه، از قسمت Section Design خارج شوید.

 

قسمت قبلی>>> قسمت چهارم

ادامه آموزش>>> قسمت ششم

 

جزئیات بارگذاری

سقف اجرا شده با تیرچه و بلوک از انواع سقفهای با پشت بند(تیرک دار) بتنی است که تحمل فشار به بتن بالایی با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر واگذار می گردد و کشش توسط میلگردهای کششی تیرچه(میلگردهای تحتانی تیرچه) تحمل می شود.

سقف تیرچه بلوک
سقف تیرچه بلوک

دانلود نشریه 94 : تیرچه های پیش ساخته خرپایی، مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها(آماده نیست)

 

محاسبه وزن یک نمونه سقف تیرچه بلوک:
شکل زیر قسمت سازه ی باربر از یک سقف تیرچه بلوک را نشان می دهد. بر روی دال بتنی ، چند لایه ی دیگر از جمله پوکه آجر با ملات سیمان و موزاییک با وزن 200 کیلوگرم و در زیر سقف یک لایه گچکاری و اندود گچ با وزن 50 کیلوگرمدر نظر گرفته شده و به محاسبات اضافه شده است.
تیرچه
تیرچه
وزن پوشش روی دال بتنی 200 کیلوگرم و وزن ملات گچ و خاک و اندود گچ 50 کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
وزن پوشش روی دال بتنی 200 کیلوگرم و وزن ملات گچ و خاک و اندود گچ 50 کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

برای این محاسبات از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(بارهای وارد بر ساختمان) استفاده شده است. شما میتوانید از پیوست شماره 1-6 این آیین نامه جرم مخصوص اجزای مختلف ساختمان را برای محاسبات روبرو بدست آورید.

دانلود مبحث ششم

پروژه ساختمان فولادی 1 – قسمت چهارم

معرفی مقاطع به نرم افزار:

حال باید مقاطعی را به نرم افزار معرفی کنیم تا نرم افزار بر طبق آنها آنالیز خود رو انجام دهد.
در اولین گام مقطع 2UPN80 را برای بادبندها تعریف میکنیم. مطابق شکل از منوی Define وارد قسمت Frame Sections بشوید.

به اینجا بروید: Define><figcaption class=Frame Sections” width=”450″ height=”269″> به اینجا بروید: Define>Frame Sections

 

همانطور که در شکل مشخص است پنجره Define Frame Properties باز شده است.
روی فلش کوچک Import I/Wide Flange کلیک کرده و از لیست Import Channel را انتخاب کنید تا صفحه ی Browse باز شود.

از لیست سمت راست Import Channel را انتخاب کنید.
از لیست سمت راست Import Channel را انتخاب کنید.

نرم افزار از شما میخواهد مسیر فایلی با پسوند Pro را مشخص کنید. به مسیر نصب نرم افزار بروید و مطابق شکل فایل Euro.pro را انتخاب کنید. این فایل حاوی مقاطع مختلف طبق استاندارد اروپا است.

مسیر نصب نرم افزار را پیدا کرده و فایل Euro.pro را باز کنید.
مسیر نصب نرم افزار را پیدا کرده و فایل Euro.pro را باز کنید.

از لیستی که باز شده مقطع UPN80 را انتخاب کرده و روی Ok کلیک کنید. در مراحل بعدی با ترکیب دو عدد از UPN80 مقطع جفت ناودانی مورد استفاده در مهاربند را خواهیم ساخت.

از لیست باز شده UNP80 را انتخاب کنید.
از لیست باز شده UNP80 را انتخاب کنید.

این جدول مشخصات UNP80 است . با کلیک بر روی Ok آن را ببندید.

جدول مشخصات UNP80. روی Ok کلیک کنید.
جدول مشخصات UNP80. روی Ok کلیک کنید.

 

حال دوباره در سمت راست پنجره Define Frame Properties روی دومین فلش کلیک کرده و از لیست Add SD Section را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید لیست بالا برای Import کردن یک مقطع و لیست پایین برای Add کردن یا ساختن یک مقطع جدید است.

ساختن یک مقطع در ETABS وقتی در لیست موجود نیست
از لیست دوم سمت راست Add SD Section را انتخاب کنید.

جزئیات پنجره باز شده را مطابق شکل تغییر دهید. و روی Section Designer کلیک کنید.

جدول را مطابق شکل کامل کنید و روی Section Designer کلیک کنید.
جدول را مطابق شکل کامل کنید و روی Section Designer کلیک کنید.

 

برای ساختن مقطع 2UNP80 به دقت بیشتر از “متر” نیاز داریم. پس از پایین صفحه، سمت راست، روی قسمت انتخاب واحد کلیک کنید و از لیست Kgf-cm را انتخاب کنید. حال با دقت سانتیمتر به ساختن مقطع جفت ناودانی مشغول میشویم.

واحد را به Kgf-cm تغییر دهید.
واحد را به Kgf-cm تغییر دهید.

 

از نوار منوی بالا مطابق شکل به
Draw>Draw Structural Shape>I/Wide Flange
رفته و دو بار روی صفحه کلیک کنید تا مطابق شکل بعد دو عدد ناودانی ظاهر شود.

draw Structural Shape ناودانی(Channel) را انتخاب و دو بار روی صفحه کلیک کنید.” src=”http://omran-omran.ir/images/fulad01/026_define_frame_sections.png” alt=”از Draw>draw Structural Shape ناودانی(Channel) را انتخاب و دو بار روی صفحه کلیک کنید.” width=”497″ height=”291″> از Draw>draw Structural Shape ناودانی(Channel) را انتخاب و دو بار روی صفحه کلیک کنید.

 

پس از دو بار کلیک و رسم دو عدد ناودانی، حال باید مشخصات آنها را تغییر دهیم.
یک بار Esc را بزنید تا نشانگر به حالت فلش در بیاید. بر روی یکی از ناودانی ها کلیک راست کنید تا پنجره مشخصات آن باز شود.

روی یکی از ناودانی ها کلیک راست کنید.
روی یکی از ناودانی ها کلیک راست کنید.

پس از کلیک راست بر روی هر کدام از ناودانی ها جدولی مطابق جداول روبرو باز می شود. مشخصات هر کدام از ناودانی ها را مطابق یکی از جداول روبرو تغییر دهید و بر روی اوکی کلیک کنید.

مشخصات ناودانی چپ و راست
مشخصات ناودانی چپ و راست

 

در نهایت شکل جفت ناودانی باید به صورت مقابل باشد. البته ما توسط نوار ابزار بالا روی شکل خود Zoom کرده ایم.

با کلیک بر روی Done در سمت راست و پایین صفحه، از قسمت Section Design خارج شوید.

در نهایت این شکل جفت ناودانی است. روی Done در سمت راست، پایین صفحه کلیک کنید.
در نهایت این شکل جفت ناودانی است. روی Done در سمت راست، پایین صفحه کلیک کنید.

با دوباره کلیک روی ok پنجره های باز را ببندید و فایل خود را Save کنید.

 

قسمت قبلی>>> قسمت سوم

ادامه آموزش>>> قسمت پنجم

پروژه ساختمان فولادی ۱ – قسمت سوم

در قسمت قبل محاسبات دستی بارگذاری و محاسبه ضریب زلزله و همچنین شروع مدل سازی با نرم افزار ای تبز (Etabs) انجام شد. در ادامه مصالح مصرفی و مقاطع مورد نیاز به نرم افزار معرفی میشود.
معرفی مصالح به نرم افزار:

فایل آماده شده در پایان قسمت قبل – دانلود

پسورد فایل : www.omran-omran.com
فایلی که از قسمت قبل آماده کرده اید را با Etabs باز کنید و از نوار منوی بالا روی قسمت Define و سپس روی Material Properties کلیک کنید.

به اینجا بروید: Define><figcaption class=Material Proprties” width=”520″ height=”336″> به اینجا بروید: Define>Material Proprties

از پنجره باز شده مصالح CONC را انتخاب کرده و روی Modify/Show Material کلیک کنید تا مشخصات مصالح بتنی را در صورت لزوم تغییر دهید.

مواد CONC را انتخاب و روی Modify/Show Material... کلیک کنید.
مواد CONC را انتخاب و روی Modify/Show Material… کلیک کنید.

 

در پنجره ی باز شده مشخصات بتن را مطابق شکل تغییر دهید. این مشخصات در آینده به مقاطع و سازه ی پروژه نسبت داده خواهد شد. و نرم افزار از این مشخصات برای محاسبات خود استفاده خواهد کرد.
وزن مصالح را برابر 0 در نظر گرفتیم تا وزن سقف را خودمان به صورت بار وارد کنیم.
بر روی Ok کلیک کنید تا به پنجره Define Materials باز گردید.

مشخصات مصالح بتنی را مطابق شکل وارد کنید.
مشخصات مصالح بتنی را مطابق شکل وارد کنید.

اینبار Steel را انتخاب کرده و روی Modify/Show Materials کلیک کنید.

مواد STEEL را انتخاب و روی Modify/Show Material... کلیک کنید.
مواد STEEL را انتخاب و روی Modify/Show Material… کلیک کنید.

 

همانند دفعه ی قبل مشخصات را مطابق شکل وارد کنید و Ok بزنید. پنجره ی بعدی (Define Materials) را نیز با کلیک روی Ok ببندید.

مشخصات مصالح فولادی را مطابق شکل وارد کنید.
مشخصات مصالح فولادی را مطابق شکل وارد کنید.

معرفی مصالح انجام شد. فایل را Save کنید.
قسمت قبلی>>> قسمت دوم

ادامه آموزش>>> قسمت چهارم