آشنایی با نرم افزار Civil3D

 

 

نرم افزار سیویل تری دی با محیطی مشابه محیط نرم افزار آشنای اتوکد، نرم افزار نسبتاً جدیدیست که برای آموزش گام به گام پروژه راه در این سایت انتخاب شده است. این نرم افزار راهگشای مهندسین عمران در شاخه های نقشه برداری و طراحی راه میباشد.

توانایی های Civil3D  که در آموزش های این سایت مورد بررسی قرار میگیرد:

– ساخت سورفیس با استفاده از خطوط توپوگرافی یا فایل نقاط

– ترسیم مسیر راه یا الاینمنت

– ترسیم قوس های افقی یا پیچها

– ترسیم پروفیل طولی مسیر و قوس های قائم یا خم ها

– استفاده از جعبه ابزاری به اسم تول پلت شامل انواع جزئیات مورد نیاز در مقطع عرضی راه

– ترسیم مقاطع عرضی

– محاسبه حجم عملیات خاکی

– ترسیم منحنی بروکنر و متعادل کردن آن

آخرین نسخه نرم افزار را تهیه کنید و با ما همگام شوید.

مطالب سایت همواره با ورژن های جدید نرم افزار به روز خواهد شد.

نرم افزار Civil 3D

 

در آموزش مقدماتی این سایت به طور خلاصه این مراحل را پشت سر خواهید گذاشت:

یک مسیر بر روی خطوط توپوگرافی خواهید ساخت.

پروفیل طولی این مسیر، مقطع تیپ راه و مقاطع عرضی آن را ترسیم خواهید کرد.

محاسبات حجم عملیات خاکی را توسط نرم افزار انجام خواهید داد.

آموزش مقدماتی Civil3D
آموزش مقدماتی Civil3D