پروژه ساختمان فولادی 1 – قسمت چهارم

معرفی مقاطع به نرم افزار:

حال باید مقاطعی را به نرم افزار معرفی کنیم تا نرم افزار بر طبق آنها آنالیز خود رو انجام دهد.
در اولین گام مقطع 2UPN80 را برای بادبندها تعریف میکنیم. مطابق شکل از منوی Define وارد قسمت Frame Sections بشوید.

به اینجا بروید: Define><figcaption class=Frame Sections” width=”450″ height=”269″> به اینجا بروید: Define>Frame Sections

 

همانطور که در شکل مشخص است پنجره Define Frame Properties باز شده است.
روی فلش کوچک Import I/Wide Flange کلیک کرده و از لیست Import Channel را انتخاب کنید تا صفحه ی Browse باز شود.

از لیست سمت راست Import Channel را انتخاب کنید.
از لیست سمت راست Import Channel را انتخاب کنید.

نرم افزار از شما میخواهد مسیر فایلی با پسوند Pro را مشخص کنید. به مسیر نصب نرم افزار بروید و مطابق شکل فایل Euro.pro را انتخاب کنید. این فایل حاوی مقاطع مختلف طبق استاندارد اروپا است.

مسیر نصب نرم افزار را پیدا کرده و فایل Euro.pro را باز کنید.
مسیر نصب نرم افزار را پیدا کرده و فایل Euro.pro را باز کنید.

از لیستی که باز شده مقطع UPN80 را انتخاب کرده و روی Ok کلیک کنید. در مراحل بعدی با ترکیب دو عدد از UPN80 مقطع جفت ناودانی مورد استفاده در مهاربند را خواهیم ساخت.

از لیست باز شده UNP80 را انتخاب کنید.
از لیست باز شده UNP80 را انتخاب کنید.

این جدول مشخصات UNP80 است . با کلیک بر روی Ok آن را ببندید.

جدول مشخصات UNP80. روی Ok کلیک کنید.
جدول مشخصات UNP80. روی Ok کلیک کنید.

 

حال دوباره در سمت راست پنجره Define Frame Properties روی دومین فلش کلیک کرده و از لیست Add SD Section را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید لیست بالا برای Import کردن یک مقطع و لیست پایین برای Add کردن یا ساختن یک مقطع جدید است.

ساختن یک مقطع در ETABS وقتی در لیست موجود نیست
از لیست دوم سمت راست Add SD Section را انتخاب کنید.

جزئیات پنجره باز شده را مطابق شکل تغییر دهید. و روی Section Designer کلیک کنید.

جدول را مطابق شکل کامل کنید و روی Section Designer کلیک کنید.
جدول را مطابق شکل کامل کنید و روی Section Designer کلیک کنید.

 

برای ساختن مقطع 2UNP80 به دقت بیشتر از “متر” نیاز داریم. پس از پایین صفحه، سمت راست، روی قسمت انتخاب واحد کلیک کنید و از لیست Kgf-cm را انتخاب کنید. حال با دقت سانتیمتر به ساختن مقطع جفت ناودانی مشغول میشویم.

واحد را به Kgf-cm تغییر دهید.
واحد را به Kgf-cm تغییر دهید.

 

از نوار منوی بالا مطابق شکل به
Draw>Draw Structural Shape>I/Wide Flange
رفته و دو بار روی صفحه کلیک کنید تا مطابق شکل بعد دو عدد ناودانی ظاهر شود.

draw Structural Shape ناودانی(Channel) را انتخاب و دو بار روی صفحه کلیک کنید.” src=”http://omran-omran.ir/images/fulad01/026_define_frame_sections.png” alt=”از Draw>draw Structural Shape ناودانی(Channel) را انتخاب و دو بار روی صفحه کلیک کنید.” width=”497″ height=”291″> از Draw>draw Structural Shape ناودانی(Channel) را انتخاب و دو بار روی صفحه کلیک کنید.

 

پس از دو بار کلیک و رسم دو عدد ناودانی، حال باید مشخصات آنها را تغییر دهیم.
یک بار Esc را بزنید تا نشانگر به حالت فلش در بیاید. بر روی یکی از ناودانی ها کلیک راست کنید تا پنجره مشخصات آن باز شود.

روی یکی از ناودانی ها کلیک راست کنید.
روی یکی از ناودانی ها کلیک راست کنید.

پس از کلیک راست بر روی هر کدام از ناودانی ها جدولی مطابق جداول روبرو باز می شود. مشخصات هر کدام از ناودانی ها را مطابق یکی از جداول روبرو تغییر دهید و بر روی اوکی کلیک کنید.

مشخصات ناودانی چپ و راست
مشخصات ناودانی چپ و راست

 

در نهایت شکل جفت ناودانی باید به صورت مقابل باشد. البته ما توسط نوار ابزار بالا روی شکل خود Zoom کرده ایم.

با کلیک بر روی Done در سمت راست و پایین صفحه، از قسمت Section Design خارج شوید.

در نهایت این شکل جفت ناودانی است. روی Done در سمت راست، پایین صفحه کلیک کنید.
در نهایت این شکل جفت ناودانی است. روی Done در سمت راست، پایین صفحه کلیک کنید.

با دوباره کلیک روی ok پنجره های باز را ببندید و فایل خود را Save کنید.

 

قسمت قبلی>>> قسمت سوم

ادامه آموزش>>> قسمت پنجم

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان