روش تعریض جاده در Civil3D

در این آموزش با نحوه تعریض جاده به صورت اتوماتیک و دستی در نرم افزار Civil3D آشنا میشوید. یک صفحه محاسبه دستی تعریض طبق آیین نامه ی طرح هندسی راههای ایران نیز ضمیمه ی این آموزش است.

تعریض راه
تعریض راه

مطالعه این آموزش تنها از طریق خرید اینترنتی و دانلود فایل PDF ممکن میباشد.

لینک به آموزش