روش ترسیم قوس مرکب دو مرکزی در Civil3D

در این آموزش روش ترسیم قوس مرکب دو مرکزی با Civil3D توضیح داده شده است. قبل از این آموزش شما باید با کارهای پایه ای در Autocad(روش رسم پلی لاین و روش استفاده از Snap) آشنایی داشته باشید. در ابتدای آموزش محاسبات اولیه قوس مرکب دومرکزی آورده شده است. سپس با استفاده از شعاع و زوایای قوس ها و طول مماس های کوچک و بزرگ، به آموزش ترسیم قوس مرکب پرداخته شده است.

قوس مرکب دو مرکزی

مطالعه این آموزش تنها از طریق خرید اینترنتی و دانلود فایل PDF ممکن میباشد.

لینک آموزش