مباحث پیشنیاز Civil3D

مباحث پیش نیاز برای شروع آموزش Civil3d : بیشتر مباحث زیر آموزش هایی مربوط به اتوکد میباشد، ولی به دلیل یکسان بودن محیط نرم افزار Civil3D و اتوکد، پیشنهاد میشود قبل از شروع یادگیری Civil3D مباحث زیر را مطالعه فرمایید. (این آموزش ها در حال کامل شدن است)

 

1-  آشنایی با نرم افزار Civil3D
2- منوبار مخفی شده(Menu bar)
3- خطوط در اتوکد
4- کار با لایه ها(Layers)
5- فعال کردن ریبون(Ribbon)

6- حالت پرگار در اتوکد برای ترسیم واریانت راهسازی

 

 

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان