پروژه راهسازی شماره یک – قسمت چهارم

حال پس از ترسیم قوس های افقی و قائم در Civil3D نوبت به ترسیم مقاطع عرضی میرسد.

مقطع عرضی راه: مسیر این پروژه در هر طرف خط مرکزی یک خط عبور دارد. پس در حالت کلی یک راه دو خطه به حساب می آید. نوع راه اصلی معمولی است با حداقل عرض آسفالت برابر 7.3 متر(3.65 متر در هر طرف) و دو شانه 1.85 متری در هر طرف. حریم جاده اصلی معمولی 45 متر یا 22.5 متر از هر طرف است.

با این تفاسیر مقطع راه را در Civil3D ترسیم میکنیم. برای این کار ابتدا یک Assembly تعریف میکنیم. و سپس از روی آن یک Corridor میسازیم. این مراحل در آموزش های Civil3D موجود میباشد:

 

ترسیم Assembly در Civil3D

ساخت نوار کریدور(Corridor)

 

قسمتی از کریدور ترسیم شده برای این پروژه
قسمتی از کریدور ترسیم شده برای این پروژه

 

پس از ساخت کریدور نوبت به ساخت سورفیس برای کریدور و ترسیم مقاطع عرضی میرسد. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که فواصل بین مقاطع عرضی را در مسیرهای مستقیم برابر 50 متر و در قوس ها و کلوتئیدها برابر 20 متر در نظر گرفتیم. آموزش های Civil3D برای انجام این مراحل:

 

ساخت سورفیس برای کریدور در Civil3D

معرفی SampleLines در Civil3D

ترسیم Section در Civil3D

 

 

نمونه مقاطع ترسیم شده برای پروژه راهسازی یک در Civil3D
نمونه مقاطع ترسیم شده برای پروژه راهسازی یک در Civil3D

 

پس از این مراحل نوبت به محاسبه حجم عملیات خاکی میرسد. آموزش مربوطه را در این قسمت مطالعه کنید:

تخمین حجم عملیات خاکی توسط Civil3D

 

 

حجم عملیات خاکی برای پروژه راهسازی یک با استفاده از Civil3D
حجم عملیات خاکی برای پروژه راهسازی یک با استفاده از Civil3D از کیلومتر 2950 تا انتهای مسیر

 

دانلود فایل Civil3D پروژه راهسازی با تغییرات در انتهای قسمت چهارم

پسورد: www.omran-omran.com

 

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان