پروژه راهسازی شماره دو

دانلود فایل خام پروژه راهسازی دو (PASSWORD: www.omran-omran.com)

(شامل خطوط توپوگرافی در یک فایل متریک Civil3d 2011)

 

دانلود فایل نهایی پروژه (اکسپورت شده با فرمت اتوکد 2007) (PASSWORD: www.omran-omran.com)

شامل مسیر و واریانت منتخب – پروفیل طولی راه – مقاطع عرضی – کریدور مسیر – جدول تخمین حجم عملیات خاکی – منحنی بروکنر

 

دانلود آیین نامه طرح هندسی راه ها (کد 415)

 

 

 

عکس: پروفیل طولی و منحنی بروکنر پروژه راه دو

منحنی بروکنر به همراه پروفیل طولی
منحنی بروکنر قبل از اعمال تغییرات لازم – روی عکس کلیک کنید برای اندازه ی واقعی عکس

طول مسیر 2409 متر است. سرعت طرح برای این پروژه راه 100 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده است. از یک قوس افقی دایره ای ساده به شعاع 500 متر استفاده شده است. در پروفیل طولی مسیر، حداکثر شیب 2.86 میباشد. از دو قوس قائم، یکی محدب و دیگری مقعر با Kی به ترتیب 170 و 100 استفاده شده است. حجم خاکبرداری و خاکریزی تقریباً مساوی بدست آمده و برابر 65000 متر مکعب برآورد شده است. برای نحوه ی محاسبات قوس ها و نحوه ی استفاده از آیین نامه طرح هندسی راه میتوانید به پروژه راهسازی یک از لینک های زیر مراجعه کنید:

 

پروژه راهسازی یک – قسمت اول

پروژه راهسازی یک – قسمت دوم

پروژه راهسازی بک – قسمت سوم

پروژه راهسازی یک – قسمت چهارم

 

برای دانلود آموزش نحوه تنظیم استایل های پروفیل طولی به لینک زیر مراجعه کنید:

پروژه راهسازی دو – ویرایش پروفیل

 

برای دانلود آموزش ترسیم منحنی بروکنر و تنظیمات آن به لینکهای زیر مراجعه کنید:

آموزش ترسیم منحنی بروکنر در Civil3D

متعادل کردن منحنی بروکنر در Civil3D

 

برای آشنایی با نحوه اعمال دور بر مسیر راه و ترسیم آن به این آموزش بروید.

 

 

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان