ویرایش لوله ها در پروفیل طولی در Civil3D

برای شروع این فایل را دانلود کنید.

پسورد: www.omran-omran.com

 

در این آموزش قصد داریم نحوه ی ویرایش لوله ها در پروفیل طولی در Civil3D را بررسی کنیم. ابتدا یک قسمت از لوله های پروفیل طولی را جابجا میکنیم. سپس تراز ابتدای آن را با تراز لوله ی قبل از آن یکی میکنیم. روی پروفیل طولی، بین کیلومتر 1100 و 1250 زوم کرده و لوله ی شماره 4 را مطابق شکل انتخاب کنید.

لوله را انتخاب کنید و پایین بیاورید.
لوله را انتخاب کنید و پایین بیاورید.

 

لوله را طوری پایین بیاورید که انتهای آن ارتفاعی حدود 650 فیت داشته باشد. به شکل زیر توجه کنید.

مطابق شکل ابتدای آن را روی تراز 650 تنظیم کنید.
مطابق شکل ابتدای آن را روی تراز 650 تنظیم کنید.

 

حال ابتدای لوله را توسط گریپ مثلثی شکل طوری جابجا کنید که هم تراز انتهای لوله ی بین کیلومتر 950 و 1100 شود.

سمت چپ پایپ را بالا بیاورید تا با لوله ی قبلی هم تراز شود.
سمت چپ پایپ را بالا بیاورید تا با لوله ی قبلی هم تراز شود.

 

در همین حال که لوله ی شماره ی 4 در حالت انتخاب(Select) است، کلیک راست کرده و از لیست Pipe Properties را انتخاب کنید.

به قسمت تنظیمات لوله ی شماره 4 بروید.
به قسمت تنظیمات لوله ی شماره 4 بروید.

 

در تب Part Properties مطابق شکل Start Invert Elevation را پیدا کنید و مقدار آن را با کلیک راست روی آن، کپی کنید. میخواهیم مقدار دقیق ارتفاع لوله های دو سمت کیلومتر 1100 را با یکدیگر یکسان کنیم تا اتصال بین این دو لوله دارای یک تراز مشخص باشد. روی Ok کلیک کنید.

تراز شروع لوله را مطابق شکل کپی کنید.
تراز شروع لوله را مطابق شکل کپی کنید.

 

حال لوله ی قبل از کیلومتر 110 را مطابق شکل انتخاب کنید. روی آن کلیک راست کنید و به Pipe Properties بروید.

به قسمت تنظیمات لوله ی قبل از کیلومتر 1100 بروید.
به قسمت تنظیمات لوله ی قبل از کیلومتر 1100 بروید.

 

مقدار کپی شده در مرحله ی قبل را در خانه ی روبروی End Invert Elevation پیست(Paste) کنید. (مطابق قبل با کلیک راست و انتخاب Paste این کار را انجام دهید.)

 

تراز قبل را که کپی کرده بودید، در End Invert Elevation پیست کنید.
تراز قبل را که کپی کرده بودید، در End Invert Elevation پیست کنید.

 

همانطوری که در شکل زیر مشخص است، تراز دو لوله در نقطه ی اتصال در کیلومتر 1100 کاملاً بر هم منطبق شده است.

دو سر لوله ها بر هم منطبق شدند.
دو سر لوله ها بر هم منطبق شدند.

 

 

 

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان