لیبل زدن به لوله ها در پلان و پروفیل در Civil3D

در این آموزش Civil3D از فایل Pipe Networks-3.dwg  با تغییراتی که در آموزش قبل روی آن اعمال شده، استفاده میشود ودر آن با چند نوع Label گذاری برای شبکه در پلان و پروفیل طولی، آشنا میشوید.
روی پروفیل موجود که در آموزش قبل ترسیم کردید، زوم کنید.

روی پروفیل طولی زوم کنید

 

در تب Annotate روی Add Labels کلیک کنید و از لیست باز شده مطابق شکل از Pipe Network روی Add Pipe Network Labels کلیک کنید.

add pipe network labels

 

در پنجره ی Add Labels مشخصات را مطابق کادر قرمز در شکل زیر، تعیین کنید. در این قسمت قصد داریم به خط لوله ی موجود در پروفیل طولی لیبل اضافه کنیم. روی Add کلیک کنید.

Single Part Profile Label

 

بین کیلومتراژ 700 تا 800، روی خط لوله ی موجود کلیک کنید تا لیبل مشخصات این لوله روی آن نوشته شود. عبارت 18 inch Concrete Pipe در شکل زیر مشخص است.

روی خط لوله بین کیلومتر 700 و 800 کلیک کنید

 

به پنجره ی Add Labels باز گردید. مطابق شکل روی Copy Current Selection کلیک کنید. طی مراحل بعدی یک لیبل جدید میسازیم که ارتفاع نقطه ی شروع خط لوله را نشان بدهد.

یک لیبل جدید میسازیم

 

در پنجره ی Label Style Composer برای اسم، عبارت Start Invert Elevation را وارد کنید.

Start Invert Elevation را به عنوان Name وارد کنید

 

به تب Layout بروید و در بخش Text روی قسمتی که با کادر آبی در شکل زیر مشخص شده است کلیک کنید. در این قسمت محتویات موجود در لیبل جدید را تغییر میدهیم.

تغییر Content در Layout

 

در Text Component Editor مطابق کادر قرمز شکل زیر، Start Invert Elevation را در لیست پیدا کنید و روی آن کلیک کنید. سپس روی فلش سمت راست(کادر آبی در شکل زیر) کلیک کنید تا عبارت جدید به کادر روبرو اضافه شود. سپس عبارت <[Description(CP)]> را انتخاب کرده(کادر سبز) و آن را با کلید Del پاک کنید.

محتویات قبلی را پاک کنید و Start Invert Elevation را وارد کنید.

 

شکل نهایی عبارت باید مشابه زیر باشد. روی Ok کلیک کنید.

محتوای Layout

 

حال در پنجره ی Add Label در قسمت Pipe label style لیبل جدید Start Invert Elevation را انتخاب کنید و روی Add کلیک کنید.

Label جدید اضافه شده است. روی Add کلیک کنید

 

بین کیلومتر 800 و 950 روی لوله ی موجود کلیک کنید تا لیبل ارتفاع شروع لوله اضافه شود.

لیبل جدید را بین کیلومتر 800 تا 950 وارد کنید

 

روی لیبل کلیک کنید و روی گریپ(Grip) پایینی که به شکل لوزی است، کلیک کنید و لیبل را به ابتدای لوله بیاورید(در زیر کیلومتر 800).

لیبل را به اول لوله Drag کنید

 

حال گریپ مربع شکل را با ماوس بگیرید و به بالای لوله بکشید تا شکل شما مشابه شکل زیر شود. طی چند مرحله ی گذشته یک لیبل جدید ساختیم و آن را مطابق شکل زیر به ابتدای لوله اضافه کردیم.

تغییر ظاهر لیبل

 

حال میخواهیم به شبکه لوله موجود در پلان، لیبل اضافه کنیم. در پنجره ی Add Labels تغییرات مشخص در کادر قرمز را اعمال کنید و روی Add کلیک کنید.

لیبل در شبکه لوله در پلان

 

روی انشعاب بالایی کلیک کنید.

کلیک روی لوله ی انشعاب

 

لیبل مطابق شکل زیر اضافه خواهد شد.

لیبل روی لوله در پلان

 

حال در پنجره ی Add Labels قسمت Label type را به Entire Network Plan تغییر دهید و روی Add کلیک کنید.

لیبل Entire network plan

 

روی یکی از خطوط لوله کلیک کنید. به تمام لوله های موجود در پلان، لیبل اضافه میشود.

نامگذاری تمام لوله های موجود در پلان

 

 

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان