توضیحاتی در مورد کدهای اسمبلی(Daylight و Datum در ساخت سورفیس کریدور)

در آموزش های مربوط به ساخت سورفیس کریدور، برای ساخت سورفیس کریدور از منوی مشخص شده در شکل زیر کد Datum را به کریدور اضافه کردیم. به لیست باز شده در شکل زیر دقت کنید.
surface specify code

سپس مطابق شکل زیر کد Daylight را به عنوان  Boundary در تب Boundaries به کریدور اضافه کردیم. به لیست مشخص شده در شکل زیر دقت کنید.

boundaries daylight

 

ولی این کدها دقیقاً به چه مفهوم هستند و چرا کدهای دیگر را انتخاب نمیکنیم؟ اگر متوجه شده باشید لیست شکل اول(Top, Pave, Pave1…) با لیست شکل دوم(Back_Curb, Crown, Crown_Base…) تفاوت دارد. برای شروع این نکته را بدانید که لیست اول کدهایی هستند که به یک سری خط اختصاص داده شده است. ولی لیست دوم کدهایی هستند که هر کدام به یک نقطه اختصاص داده شده اند.
به شکل زیر توجه کنید. قسمتی از یک اسمبلی ساده است که در Toolpallet نرم افزار با اسم Basic Assembly موجود است.
تصویر Basic assemby

 

اگر روی آن زوم کنید و نشانگر ماوس را روی یکی از گره های آن نگه دارید، مشخصات آن گره نمایان میشود. برای مثال در شکل زیر مشخصات یکی از گره ها نمایش داده شده است. به مشخصه ی Point Codes آن دقت کنید. کد این نقطه Top_Curb است. باقی نقاط را نیز امتحان کنید و کدهای آنها را با لیست دوم که در ابتدای این آموزش آورده شده است، مقایسه کنید. کدهایی که در لیست دوم وجود دارد، مشخص کننده ی همین گره های تشکیل دهنده ی اسمبلی هستند.

point codes

 

نشانگر ماوس را روی نقطه ی بیرونی Curb میگیریم. به مشخصه ی Point Codes آن دقت کنید. کلمه ی Uncoded بدین معنی است که هیچ کدی به این گره اختصاص داده نشده است.  پس بعضی از نقاط بدون کد هستند و در نتیجه در لیست موجود نمیباشند.

uncoded points

 

در اسمبلی ها سه نوع کد Point Codes، Shape Codes و Link Codes تعریف شده اند. در مرحله ی قبل با Point Codes آشنا شدید. حال نشانگر ماوس را روی شکل نگه دارید. مقطع مشابه حالت Select شده نمایش داده میشود و مشخصه ی Shape Codes آن با نام Base نمایش داده میشود. Shape Codes در مرحله ی ساخت سورفیس کریدور تاثیری ندارند و ما در اینجا نیاز داریم Link Codes یا کدهای خطوط تشکیل دهنده ی اسمبلی را بررسی کنیم. ولی با نگه داشتن نشانگر ماوس بر روی خطوط اسمبلی، فقط Shape Codesها نمایش داده میشوند. پس ابتدا باید کاری کنیم که Shapeها از حالت نمایش خارج شوند و فقط خطوط دیده شوند.

shape code

 

مطابق شکل قسمتی از اسمبلی که قصد داریم Link Codes آن را مشاهده کنیم انتخاب(Select) میکنیم. سپس با فشردن کلید CTRL + 1 پنجره Properties آن را باز میکنیم. در قسمت Data نوع Code Set Style آن را از Basic به All Codes with No Shading تغییر میدهیم.

alll codes with no shading

 

حال خطوط تشکیل دهنده ی ساب اسمبلی نمایان شده اند. نشانگر ماوس را روی یکی از این خطوط گرفته و مشخصات آن را ملاحظه کنید. در شکل زیر Link Codes خط بالایی به عنوان Top, Pave معرفی شده است. این بدین معنیست که دو کد Top و Pave به این خط نسبت داده شده است. باقی خطوط را نیز بررسی کنید. مشاهده میکنید که این نام ها در لیست اول که در ابتدای آموزش توضیح داده شد، موجود میباشند.

Link codeها نمایان شدند

 

حال باز میگردیم به تصویر اول این آموزش. لیست کدهای موجود در این شکل نمایش دهنده ی خطوطی هست که میتوان به عنوان کد خطهای تشکیل دهنده ی هر مقطع عرضی به نرم افزار بدهیم. ما همیشه از کد Datum برای اینکار استفاده میکنیم.

Corridor datum

 

ولی این بار جهت بررسی موضوع، گزینه ی Top را انتخاب کنیم، نتیجه خطوط بسته ای میشود که سطح مورد نیاز برای خاکبرداری، یا سطح مورد نیاز به خاکریزی را طوری تشکیل میدهد که این خط از روی سطح آسفالت راه(روسازی راه) عبور میکند. این موضوع را بررسی میکنیم.

کد Top را انتخاب میکنیم

 

برای مثال در مقطع خاکبرداری زیر تنها از کد Top استفاده شده است. محدوده ای که نرم افزار آن را محاسبه کرده است(خط قرمز)، شامل خط بالای سطح راه(Top) به علاوه مقدار خاک روی آن است.

کد Top در سکشن

 

در تصویر زیر به طور واضح مشخص است که خط قرمز که نمایش دهنده ی محدوده ی خاکبرداری است، از روی سطح راه عبور کرده است.

زوم بر روی مقطع code tiop

 

حال یک مقطع خاکریزی را با همان کد Top بررسی میکنیم. محدوده ی مشخص شده با خط سبز مجدداً طوری تشکیل شده است که خط سبز از روی سطح آسفالت گذشته است.

کد top خاکریزی

 

در شکل زیر این موضوع کاملاً مشخص است.

کد خاکریزی زوم بر روی مقطع

 

نتیجه اینکه در صورتی که از کد Top برای ساخت سورفیس مسیر استفاده شود، در طول مسیری که خاکبرداری است، مصالح روسازی را محاسبه نمیکند، و تنها حجم خاکبرداری را محاسبه میکند. ولی در قسمتهایی که خاکریزی است، حجم مصالح روسازی را نیز در محاسبات وارد میکند. در نتیجه استفاده از کد Top برای محاسبه احجام درصد زیادی خطا دارد.

حال کد Datum را بررسی میکنیم. از لیست Overhang Correction عبارت Bottom Links را انتخاب میکنیم. این کار موجب میشود در قسمتهایی که کدهای نرم افزار موفق به مشخص کردن محل دقیق خط نشدند، نرم افزار پایین ترین خط را به عنوان محدوده در نظر میگیرد.

Datum Bottom Links

 

در مقاطع خاکریزی، خط سبز زیر روسازی تشکیل شده است و این کار حجم خالص خاک ریخته شده را به ما میدهد.

datum section تاثیر

 

شکل زیر زوم شده ی شکل بالا است که به طور مشخص میبینید خط سبز زیر روسازی تشکیل شده است.

زوم بر مقطع

 

شکل زیر مقطعی را نشان میدهد که خاکبرداری با کد Datum انجام شده است. در این مقطع نیز سطح خالص خاکبرداری با خط قرمز مشخص میشود.

خاکبرداری با کد Datum

 

شکل زیر خط قرمز را در زیر روسازی نمایش میدهد. در این قسمت نیز سطح دقیق خاکبرداری در محدوده مشخص شده است و با این روش مقدار خاکبرداری نیز دقیق محاسبه میشود.

خط قرمز زیر روسازی

 

نتیجه اینکه هر یک از کدهای موجود در لیست اول این آموزش نشانگر کدهای اختصاص داده شده به خطوط اسمبلی مورد استفاده است. این موضوع بدین معنیست که با تغییر اسمبلی مورد استفاده در کریدور، این لیست میتواند تغییر کند. با توجه به اینکه این اسمبلی ها و ساب اسمبلی ها به صورت پیش ساخته در Civil3D موجود هستند، کدهای استفاده شده در آنها مشابه یکدیگر عمل میکنند. برای مثال استفاده از کد Datum در هر یک از اسمبلی های موجود در Toolpalette نتیجه ی یکسانی خواهد داد. ولی در صورتی که از یک اسمبلی استفاده کنید که از خارج از Toolpalette به نرم افزار ایمپورت شده باشد، امکان دارد از کدهای متفاوتی در آن استفاده شده باشد. حتی شما خودتان میتوانید با استفاده از نرم افزار Subassembly Composer هر کلمه ای را به هر خط(Link) موجود در یک اسمبلی اختصاص دهید و اسمبلی و ساب اسمبلی های دلخواه خود را بسازید.

لیست اول کدهای مربوط به خطوط تشکیل دهنده ی اسمبلی بود(مثل کد Datum) و در تخمین سطح و در نتیجه، در تخمین حجم کاربرد داشت. درمورد لیست دوم که کدهای مربوط به نقاط(گره ها) را نمایش میداد به توضیح زیر توجه فرمایید.
این لیست دومی است که در ابتدای آموزش آورده شده بود:
لیست دوم

با توجه به توضیحات داده شده میدانیم که این لیست گره های تشکیل دهنده ی اسمبلی است که در دو بعد به صورت یک نقطه دیده میشود. ولی در صورتی که در ساخت سورفیس کریدور، به عنوان Boundary از آن استفاده شود، در پلان راه به صورت یک خط در می آید که محدوده یا باندری تشکیل سورفیس کریدور را مشخص میکند.

در لیست دوم تمام کدهای مشخص کننده ی گره ها مشخص است. تنها کد Daylight را نمیتوانید با روش توضیح داده شده در گره های اسمبلی بیابید. دلیل این امر این است که این گره، نقطه ی تقاطع مقطع خاکبرداری یا خاکریزی با زمین را نشان میدهد که پس ساخت کریدور ایجاد میشود. به شکل زیر توجه کنید. نقطه ی نشان داده شده با فلش همان نقطه ی Daylight است. که در سکشن زیر به صورت یک نقطه مشخص است.
گره Daylight

و تصویر زیر، خط پیرامون کریدور نشان دهنده ی گره های Daylight میباشد که با تقاطع کریدور با زمین تشکیل شده اند.

Daylight به صورت خط پیرامون و Boundray

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان

10 دیدگاه برای “توضیحاتی در مورد کدهای اسمبلی(Daylight و Datum در ساخت سورفیس کریدور)”

 1. سلام برای طراحی یک کانال آب در کنار یک جاده روش انجام چگونه است ؟
  ممنون از راهنمایی شما

    1. در صورتی که قبلاً مسیر طراحی و اجرا شده، در صورتی که فایل طراحی را در اختیار دارید، میتوانید با استفاده از ابزار Toolspace یک کالورت با ابعاد مورد نظر طراحی کنید و روی خط بیرونی راه(از خط بیرونی راه به عنوان الاینمنت استفاده کنید) به عنوان کریدور معرفی کنید و از این طریق احجام را بدست آورید. در صورتی که فایلی در اختیار ندارید، بایستی ابتدا منطقه با عرض مشخص نقشه برداری شود.

 2. اگر کد تاپ و دیتوم هر دو انتخاب شوند چه مشکلی ایجاد خواهدشد؟

  1. بسته به نیاز پروژه یکی از حالت‌های Top و Datum را بایستی انتخاب کرد. بنده این مورد که هر دو کد انتخاب شود را امتحان نکردم ولی احتمالاً کد دومی که انتخاب می‌کنید عمل میکند.

 3. سلام. خسته نباشید. از بابت مطالب مفیدی که می نویسید تشکر می کنم. من در یک پروژه ساده کد سطح سورفیس رو دیتوم و باندری را دیلایت معرفی کرده ام. اما در تعدادی از مقاطع عرضی، سطح سورفیس از سطح طبیعی زمین بیرون زده و مقداری خاکریزی جزئی بوجود آورده است. در حالیکه مقطع کاملا در خاکبرداری است. فایل را ایمیل کرده ام. ممنون میشوم من را راهنمایی کنید. با تشکر

 4. با سلام و خسته نباشد خیلی ممنون از این مطلب که گذاشتین من یک سوال داشتم میخواستم گزینه های مختلف توضیح دهید Overhan Correction

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.