تحلیل دینامیکی پایداری ترانشه

در این بخش به شرح چگونگی تحلیل دینامیکی ترانشه تحت تاثیر امواج زلزله می پردازیم. هرچند Flac توانایی شبیه سازی زلزله بصورت اعمال موج اصلی بدست آمده از طیف شتاب را دارد، اما بدلیل پیچیدگی و زمان بر بودن این نوع تحلیل، معمولاً از روش ساده تری بنام تحلیل شبه استاتیکی استفاده میشود. در این روش معمولا شتاب حداکثر زلزله بصورت یک نیروی مقطعی به مدل وارد شده و تاثیر آن بر ترانشه بررسی می شود. چگونگی محاسبه و اعمال این نیرو از طریق اطلاعات اولیه زلزله محدوده و امکانات نرم افزار Flac برای وارد کردن نیرو امکان پذیر است.
برای دریافت کدهای مربوط به تحلیل پایداری دینامیکی ترانشه، از فایل های موجود در پکیج Trench-dyn.zip استفاده کنید. این پکیج شامل کدهای لازم برای تحلیل دینامیکی ترانشه چه در شرایط عادی و چه در شرایط حل ضریب اطمینان می باشد. همچنین در فایل متنی Explain-dyn.PDF توضیحات مربوط به هر یک از کدهای ارائه شده در پکیج ارائه شده است. علاوه بر این، پس از دریافت فایل، در صورت وجود سوال در مورد دستورات موجود در آن از طریق ایمیل flac@omran-omran.com یا با شماره 09124189537 تماس بگیرید.

لینک آموزش

دیدگاه بنویسید