تحلیل استاتیکی و دینامیکی یک ترانشه در Flac 2D

Flac امکانات مناسبی را برای تحلیل پایداری یک شیب بخصوص در زمین های خاکی ارائه می دهد. این تحلیل را می توان بصورت تحلیل جابجایی ها و محدوده پلاستیک و یا تعیین ضرایب اطمینان انجام داد. در این قسمت به تحلیل پایداری یک ترانشه (شیب) فرضی از جنس خاک با کمک نرم افزار Flac می پردازیم.
بدلیل مشابهت روش ساخت هندسه و با توجه به اینکه در بخش های قبلی روش ساخت هندسه شرح داده شده است، در اینجا از شرح چگونگی ساخت هندسه مدل خودداری می کنیم. تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که ساخت هندسه بهتر است مشابه بخش تونل با رعایت مراحل قبل از حفاری و پس از آن انجام گیرد.
در ادامه، تحلیل با فرض ساخت هندسه بصورت شکل زیر انجام می شود.

شکل 1- هندسه ساخته شده برای ترانشه

شکل 1- هندسه ساخته شده برای ترانشه

روش تعیین ضریب اطمینان در نرم افزار Flac بر اساس روش کاهش مقاومت که توسط Dawson & Roth ارائه شده است انجام می گیرد. برای اطلاع از شرح دقیق این روش می توانید به Manual نرم افزار مراجعه کنید.
برای انجام تحلیل استاتیکی و دینامیکی و همچنین تحلیل در شرایط حضور آب ترانشه فوق و تعیین ضرایب اطمینان و همچنین دریافت کدهای مربوطه، از فایل زیر استفاده نمایید:

نتایج تحلیل استاتیکی و دینامیکی بصورت اشکال زیر قابل ارائه اند.

شکل 2- نتیجه تحلیل استاتیکی- ضریب اطمینان بدست آمده معادل با 75/1

شکل 2- نتیجه تحلیل استاتیکی- ضریب اطمینان بدست آمده معادل با 75/1

تحلیل استاتیکی
برای دریافت کدهای مربوط به تحلیل پایداری ترانشه، از فایل های موجود در پکیج trench.zip استفاده کنید(لینک خرید در زیر همین نوشته). این پکیج شامل کدهای لازم برای تحلیل استاتیکی ترانشه چه در شرایط عادی و چه در شرایط حل ضریب اطمینان می باشد. همچنین در فایل متنی explanation.pdf توضیحات مربوط به هر یک از کدهای ارائه شده در پکیج آورده شده است. علاوه بر این، پس از دریافت فایل، در صورت وجود سوال در مورد دستورات موجود در آن با ایمیل flac2d@omran-omran.com یا با شماره 09124189537 تماس بگیرید.

لینک آموزش

4 دیدگاه

 • با سلام مهندس از تمام زحماتی که برای سایت تشکر می کنم
  یه مدت شاید به وب دسترسی نداشته باشم گفتم که اگه یه وقتی نتونستم بیام دلیل بی وفایی نیست…
  ولی دلم برای سایت و خودت تنگ می شه…..
  با تشکر

  باید از محشر گذشت !

  اين لجن زاری که من دیدم ، سزای صخره هاست

  گوهر روشندل از کان جهانی دیگر است

  عذر میخواهم پری ، عذر میخواهم پری

  من نمیگنجم در آن چشمان تنگ

  با دل من آسمانها نیز تنگی میکنند

دیدگاه بنویسید