آشنایی با نرم افزار Flac 2D (توضیحات تکمیلی)

با توجه به درخواست بعضی از دوستان برای ارائه مطالبی کلی از معرفی نرم افزار Flac 2d و کاربردهای آن در سایت، در این بخش به این موضوع می پردازیم. البته در بخش اول آموزشی ارائه شده در سایت، مطالبی در مورد روش های عددی و  الگوی عددی مورد استفاده در نرم افزار ارائه شدند …ادامه مطلب »مطالب مرتبط:

تحلیل دینامیکی پایداری ترانشه
تحلیل استاتیکی و دینامیکی یک ترانشه در Flac 2D
آموزش Flac 2D – قسمت چهارم
آموزش Flac 2D – قسمت سوم
آموزش Flac 2D – قسمت دوم

ایراد در نمایش بعضی از مقاطع عرضی

سوال: در فایل پیوست(در ادامه لینک دانلود آورده شده است)، حجم عملیات خاکی یک مسیر ساده محاسبه شده است. اما در مقاطع عرضی ایراداتی مشاهده می شود. کیلومترهای ۷۰+۰ و ۹۰+۰: سطح کریدور مقداری از سطح طبیعی زمین بیرون زده است و در جدول احجام نیز باعث ایجاد مقدار ناچیزی خاکریزی شده است. این در …ادامه مطلب »مطالب مرتبط:

استفاده از قابلیت Overhang Correction در ساخت سورفیس کریدور
توضیحاتی در مورد کدهای اسمبلی(Daylight و Datum در ساخت سورفیس کریدور)
دستور Drive در Civil3D
بررسی مقاطع عرضی در Section Editor
روش ساخت Assembly (آموزش پیشرفته)

تحلیل دینامیکی پایداری ترانشه

در این بخش به شرح چگونگی تحلیل دینامیکی ترانشه تحت تاثیر امواج زلزله می پردازیم. هرچند Flac توانایی شبیه سازی زلزله بصورت اعمال موج اصلی بدست آمده از طیف شتاب را دارد، اما بدلیل پیچیدگی و زمان بر بودن این نوع تحلیل، معمولاً از روش ساده تری بنام تحلیل شبه استاتیکی استفاده میشود. در این …ادامه مطلب »مطالب مرتبط:

آشنایی با نرم افزار Flac 2D (توضیحات تکمیلی)
تحلیل استاتیکی و دینامیکی یک ترانشه در Flac 2D
آموزش Flac 2D – قسمت چهارم
آموزش Flac 2D – قسمت سوم
آموزش Flac 2D – قسمت دوم

استفاده از قابلیت Overhang Correction در ساخت سورفیس کریدور

گاهی در ساخت مقاطع عرضی خطوط تعیین کننده مقطع عرضی به درستی تشکیل نمیشود. برای مثال در شکل زیر خط مقطع عرضی از سمت چپ ابتدا به بالای شانه ی خاکی متصل شده، سپس به پایین جدول و سپس به بالای مقطع روسازی متصل شده است و مجدداً به پایین خط مرکزی راه متصل شده …ادامه مطلب »مطالب مرتبط:

ایراد در نمایش بعضی از مقاطع عرضی
توضیحاتی در مورد کدهای اسمبلی(Daylight و Datum در ساخت سورفیس کریدور)
دستور Drive در Civil3D
بررسی مقاطع عرضی در Section Editor
روش ساخت Assembly (آموزش پیشرفته)