طبقه بندی راه بر اساس پستی و بلندی منطقه(نشریه 415)

برای طراحی راه در ایران از آیین نامه طرح هندسی راه های ایران(نشریه 415) استفاده میکنیم. لینک دانلود نشریه 415 – آیین نامه طرح هندسی راه های ایران   طبق نشریه 415، بخش 3-3، راه های کشور از نظر پستی...

مشکل نمایش برعکس مقادیر کات و فیل در زیر پروفیل طولی در Civil3D

سوال: همان طوری که در تصویر زیر مشاهده می کنید مقادیر خاکبرداری و خاک ریزی بر عکس شده است. مشکل از چیست؟   پاسخ: همانطور که میدانید برای اضافه کردن Band ها به یک پروفایل کافیست مطابق شکل روی...